Начало

Този сайт е разработен в рамките на проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, Договор 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г.

Бенефициер: СНЦ „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“

Цел на проекта: Устойчиво да се повиши капацитета на младите хора за активно гражданско участие в обществените процеси на местно ниво – община Свищов.

Период на изпълнение: 01.07.2023 г. – 01.03.2024 г.

Безвъзмездна финансова помощ, получена от Министерството на младежта и спорта: 27012,50 лв.

Екипът на проекта благодари на участниците в проектните дейности за ангажираността, съпричастността и желанието да помагат!