Дейности и резултати

Планираните за изпълнение дейности в рамките на периода на проекта от  01.07.2023 г. до 01.03.2024 г. са:

Дейност 1. Организация и управление

Дейност 2. Мерки за информираност и публичност по Програмата и проекта

Дейност 3. Капацитет за младежко гражданско участие – тематични обучения

Дейност 4. Капацитет за младеждко гражданско участие – тематични тренинги

Дейност 5. Младежи в действие – кампанийни събития

Дейност 6. Клуб Младежи за граждански инициативи