Дейност 5. Младежи в действие – кампанийни събития

Цел на дейността:

Осигуряване на практическа подкрепа за реализиране на инициативи на млади хора за повишаване на тяхната гражданска активност и участие в местното развитие чрез младежки дейности, включително и доброволчество, на местно (общинско) ниво.

Резултати от изпълнение на дейността:

1. Натрупана експертиза и практически опит сред 40 младежи за провеждане на застъпническа кампания на база проведено събитие свързано с провеждане на застъпническа кампания.

2. Натрупана експертиза и практически опит сред 40 младежи за гражданско участие в процеса по формулиране на публични политики на местно ниво на база проведено събитие свързано с участие в процеса по изработвано на управленско решение на местно ниво.

3. Тренирани в практиката умения на над 40 младежи за диалог, привличане на съмишленици, участие в доброволчески инициативи.

4. Използвани информационни канали за публичност на събитията.

5. Обхванати млади хора в кампанийни събития в областта на застъпничеството и изработването на управленско решение с гражданско участие.

6. Обхванати млади хора със специални образователни потребности.

Още за постигнатите резултати в рамките на проектна Дейност 5. Младежи в действие – кампанийни събития може да намерите в страницата на проекта във Facebook, като и в канала на проекта в Youtube, Spotif,  в секция Новинисекция Събития и секция Галерия.