Дейност 6. Клуб Младежи за граждански инициативи

Цел на дейността:

Осигуряване на възможност за организирано гражданско участие на младите хора от община Свищов в обществените процеси на местно ниво.

Резултати от изпълнение на дейността:

1. Създаден Младежки клуб.

2. Мобилизирани 40 младежи.

3. Създадена неформална структура на младежи от община Свищов.

4. Разработен статут на клуба.

Още за постигнатите резултати в рамките на проектна Дейност 6. Клуб Младежи за граждански инициативи може да намерите в страницата на проекта във Facebook, като и в канала на проекта в Youtube, Spotify,  в секция Новинисекция Събития и секция Галерия.