За контакти

СНЦ „Национална асоциация по планиране и програмиране“ (НАПП)
www.napp_npo.org
napp_npo@abv.bg
https://www.facebook.com/napp.npo