Кампанийно събитие 1

На 18 януари 2024 г. в Художествена галерия „Николай Павлович“ – Свищов се проведе първото кампанийно събитие на тема „Провеждане на застъпническа кампания“ организирано от Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“. В кампанийното събитие се включиха младежи от община Свищов на възраст от 15 до 29 год. – ученици от Средно училище „Николай Катранов“, Средно училище „Димитър Благоев“, Средно училище „Цветан Радославов“ и Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“, насърчени и придружени от своите учители.

В рамките на събитието участниците имаха възможността да се запознаят с дейността на Художествена галерия „Николай Павлович“ – Свищов и да проведат дискусия за генериране на идеи за застъпническа кампания за популяризиране на Художествената галерия сред младите хора и избор на идеи. След което младежите работиха в групи, където дефинираха програма на застъпническа кампания и представиха план за действие за популяризиране Художествена галерия сред младите хора. На финала участниците споделиха обратна връзка и с какво им е било полезно събитието.