Обучение 1

Обучение на тема „Гражданство и участие. Права и правомощия. Упражняване на младежко гражданско участие – форми на участие. Доброволчество и добротворчество“

На 05 октомври 2023 г. в ауд. 10, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов се проведе обучение на тема „Гражданство и участие. Права и правомощия. Упражняване на младежко гражданско участие – форми на участие. Доброволчество и добротворчество“ организирано от Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“. В обучението се включиха младежи от община Свищов на възраст от 15 до 29 год. – ученици от Средно училище „Николай Катранов“, Средно училище „Димитър Благоев“, Средно училище „Цветан Радославов“ и Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“, насърчени и придружени от своите учители.

При откриване на обучението приведствие към участниците отправи Ректора на СА „Д. А. Ценов“, Свищов – проф. д-р М. Божинова, а проф. д-р М. Богданова, модератор на събитието представи целите и очакваните резултати от проекта. Събитието продължи с игри за разчупване на ледовете, след което бяха представени въпроси за гражданството и участие, права и правомощия, упражняване на младежко гражданско участие – форми на участие, доброворчество и добротворчество. Обучението беше подкрепено от игри за концентрация на фокус: гражданското участие, въпроси и отговори, интерактивни игри (Kahoot). На финала обучаемите споделиха обратна връзка и с какво им е било полезно обучението.