Обучение 2

Обучение на тема „Публични политики – форми, същност и съдържание. Роля на гражданското общество и инструменти за въздействие при изработване и провеждане на политики, вкл. и секторни, от обществен интерес“

На 09 ноември 2023 г. в зала „Ректорат“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов се проведе обучение на тема „Публични политики – форми, същност и съдържание. Роля на гражданското общество и инструменти за въздействие при изработване и провеждане на политики, вкл. и секторни, от обществен интерес“ организирано от Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“. В обучението се включиха младежи от община Свищов на възраст от 15 до 29 год. – ученици от Средно училище „Николай Катранов“, Средно училище „Димитър Благоев“, Средно училище „Цветан Радославов“ и Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“, насърчени и придружени от своите учители.

Обучението обхвана темите за публични политики – форми, същност и съдържание, роля на гражданското общество при изработване на политики, вкл. и секторни, от обществен интерес, както и инструменти за въздействие при изпълнение на политики, вкл. и секторни, от обществен интерес. По време на обучението имаше кратки игри за разчупване на ледовете, както и интерактивни игри (Kahoot) за затвърждаване на получените знания. На финала участниците споделиха обратна връзка и с какво им е било полезно обучението.