Обучение 3

Обучение на тема „Реализиране на младежки проектни инициативи. Проектна логика, намиране на финансиране, привличане на съмишленици“

На 23 ноември 2023 г. в зала „Ректорат“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов се проведе обучение на тема „Реализиране на младежки проектни инициативи. Проектна логика, намиране на финансиране, привличане на съмишленици“ организирано от Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“. В обучението се включиха младежи от община Свищов на възраст от 15 до 29 год. – ученици от Средно училище „Николай Катранов“, Средно училище „Димитър Благоев“, Средно училище „Цветан Радославов“ и Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“, насърчени и придружени от своите учители.

В рамките на обучението се повдигнаха въпросите – що е то младежки проектни инициативи, като бяха дадени и добри примери за тях, проектна логика – обща и специфични цели на проекта, съответствие с потребностите на целевите групи, логическа матрица – проектни дейности, ресурси, резултати, индикатори, предпоставки и рискове, каква е логиката на проектната интервенция, както и търсене на финансови инструменти за подкрепа на проектна идея и намиране на съмишленици. По време на обучението имаше игри за разчупване на ледовете, въпроси и отговори, като на финала обучаемите споделиха обратна връзка и с какво им е било полезно обучението.