Обучение 4

Обучение на тема „Провеждане на застъпническа кампания. Изготвяне на програма и план на застъпническа кампания“

На 13 декември 2023 г. в зала „Ректорат“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов се проведе обучение на тема „Провеждане на застъпническа кампания. Изготвяне на програма и план на застъпническа кампания“ организирано от Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“. В обучението се включиха младежи от община Свищов на възраст от 15 до 29 год. – ученици от Средно училище „Николай Катранов“, Средно училище „Димитър Благоев“, Средно училище „Цветан Радославов“ и Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ , насърчени и придружени от своите учители.

В рамките на обучението участниците се запознаха с това що е то застъпническа кампания, подкрепа на каузи чрез застъпничество, избор на кауза, дефиниране на послание, етапи на организиране и провеждане на застъпническа кампания, комуникация, изготвяне на програма на застъпническа кампания и изготвяне на план на застъпническа кампания. По време на обучението бяха организирани и кратки игри за разчупване на ледовете, както и интерактивна игра (Kahoot) за проверка усвояването на информацията. На финала обучаемите споделиха обратна връзка и с какво им е било полезно обучението.