Тренинг 1

Тренинг на тема „На практика: гражданство и участие , права и правомощия, упражняване на младежко гражданско участие – форми на участие, добрволчество и добротворчество“

На 26 октомври 2023 г. в ауд. 10, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов се проведе тренинг на тема „На практика: гражданство и участие , права и правомощия, упражняване на младежко гражданско участие – форми на участие, добрволчество и добротворчество“ организирано от Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“. В тренинга се включиха младежи от община Свищов на възраст от 15 до 29 год. – ученици от Средно училище „Николай Катранов“, Средно училище „Димитър Благоев“, Средно училище „Цветан Радославов“ и Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“, насърчени и придружени от своите учители.

В рамките на тренинга отново бе отделено време за игрово представяне – разчупване на ледовете, формиране на отбори, указания за работа и работа в групи. По време на тренинга всеки отбор работи върху избор на проблем и създаване на дърво на проблема, дърво на следствията от проблема и дърво на целите. Работата на екипите бе съпроводена и от допълнителни игри за разтоварване. На финала отборите презентираха своята работа и се оформи ползотворна дискусия. Отделено бе време и за обратна връзка от участниците и с какво им е бил полезен тренингът.