Тренинг 2

Тренинг на тема „НА ТЕРЕН: публични политики – форми, същност и съдържание, роля на гражданското общество и инструменти за въздействие при изработване и провеждане на политики, вкл. и секторни, от обществен интерес“

На 16 ноември 2023 г. в зала „Ректорат“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов се проведе тренинг на тема „НА ТЕРЕН: публични политики – форми, същност и съдържание, роля на гражданското общество и инструменти за въздействие при изработване и провеждане на политики, вкл. и секторни, от обществен интерес“ организирано от Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“. В тренинга се включиха младежи от община Свищов на възраст от 15 до 29 год. – ученици от Средно училище „Николай Катранов“, Средно училище „Димитър Благоев“, Средно училище „Цветан Радославов“ и Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“, насърчени и придружени от своите учители.

В рамките на тренинга участниците бяха разделени в отбори, дадени им бяха указания за работа и бяха въведени в казуса. В резултат от тренинга те генеираха идеи за промяна, обсъждаха идеите за промяна, взеха консенсусно решение за желаната визия на мястото, определиха стратегическите обекти и направиха обосновка на тяхната важност за общината. По време на работата в групи бяха организирани и игри за разтоварване, а на финала на събитието екипите презентираха своите решения чрез холограмно изображение на един желан от тях град. След оформилата се дискусия, участниците споделиха с ккакво им е бил полезен тренинга и дадоха обратна връзка от събитието.