Тренинг 3

Тренинг на тема „В действие: реализиране на младежки проектни инициативи, проектна логика, намиране на финансиране, привличане на съмишленици“

На 29 ноември 2023 г. в залата на Общински съвет – Свищов се проведе тренинг на тема „В действие: реализиране на младежки проектни инициативи, проектна логика, намиране на финансиране, привличане на съмишленици“ организирано от Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“. В тренинга се включиха младежи от община Свищов на възраст от 15 до 29 год. – ученици от Средно училище „Николай Катранов“, Средно училище „Димитър Благоев“, Средно училище „Цветан Радославов“ и Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“, насърчени и придружени от своите учители.

В рамките на тренинга участниците бяха запознати с практическите аспекти на управлението на една община и приносът на проектните инициативи за общинско развитие в среща разговор с Кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев. Бяха формирани отбори, дедни бяха указания за работа и участниците бяха въведени в казуса. По време на работата в групи, участниците генерираха идеи за младежки проектни инициативи, обсъждаха идеите за младежки проектни инициативи и взеха консенсусно решение за желаните цел, резултати и дейности, дефинираха възможни източници на финансиране и стратегии за и привличане на съмишленици. Бяха организирани и игри за разтоварване, след което екипите представиха своите идеи и последва ползотворна дискусия. На финала участниците споделиха своята обратна връзка и с какво им е бил полезен тренинга.