Тренинг 4

Тренинг на тема „В работа среда: провеждане на застъпническа кампания, изготвяне на програма и план на застъпническа кампания“

На 07 декември 2023 в зала „Ректорат“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов се проведе тренинг на тема „В работа среда: провеждане на застъпническа кампания, изготвяне на програма и план на застъпническа кампания“ организирано от Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“. В тренинга се включиха младежи от община Свищов на възраст от 15 до 29 год. – ученици от Средно училище „Николай Катранов“, Средно училище „Димитър Благоев“, Средно училище „Цветан Радославов“ и Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“, насърчени и придружени от своите учители.

В рамките на тренинга участниците работиха в групи за генериране на идеи за кауза, която да бъде подкрепена чрез застъпническа кампания, дефиниране на послание за каузата, избор на канали за комуникация, изготвяне на програма и план за провеждане на застъпническа кампании, разработване на плакат за популяризиране на каузата на кампанията. На финала всяка група презентира своята работа и изготвените плакати, след което участниците дадоха обратна връзка и споделиха с какво им е бил полезен тренинга.