Откриваща пресконференция

Пресконференция за запознаване на широката общественост с проекта

На 14.09.2023 г. доц. д-р Искра Пантелеева, зам.-ректор „УДА“ на Стопанска академия бе официален гост на нарочна пресконференция, организирана от Сдружение „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“, чийто активен член е Висшето училище. На събитието проф. д-р Маргарита Богданова, Председател на Управителния съвет на Сдружението и декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“ представи пред заинтересовани страни проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, ИНД 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г.

Сред участниците в пресконференцията бяха представители на местната администрация в Свищов, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, неправителствения сектор и образователните институции от общината, медии. В рамките на изказването си проф. Богданова запозна присъстващите с основната цел на проекта, а именно: устойчиво да се повиши капацитета на младите хора за активно гражданско участие в обществените процеси на местно ниво – община Свищов, както и с планираните дейности за постигането й, а именно тематични обучения, тренинги, младежки инициативи и създаването на неформална структура – Клуб Младежи за граждански инициативи. В резултат се очаква да се създадат предпоставки, да се стимулира и подпомогне включването на младежи от община Свищов в обществените процеси на местно ниво и повишаване на нивото на гражданското образование на учащите.
Проектът бе приет позитивно от заинтересованите страни и бе подкрепен от представителите на присъстващите институции.