Клуб „Младежи за граждански инициативи“

Представяне на клуб „Младежи за граждански инициативи“