Обучения

Обучение 1 на тема „Гражданство и участие. Права и правомощия. Упражняване на младежко гражданско участие – форми на участие. Доброволчество и добротворчество“ проведено на 05 октомври 2023 г.

Обучение 2 на тема „Публични политики – форми, същност и съдържание. Роля на гражданското общество и инструменти за въздействие при изработване и провеждане на политики, вкл. и секторни, от обществен интерес“ проведено на 09.11.2023 г.

Обучение 3 на тема „Реализиране на младежки проектни инициативи. Проектна логика, намиране на финансиране, привличане на съмишленици“ проведено на 23.11.2023 г.

Обучение 4 на тема „Провеждане на застъпническа кампания. Изготвяне на програма и план на застъпническа кампания“ проведено на 13.12.2023 г.