Тренинги

Тренинг 1 на тема „На практика: гражданство и участие , права и правомощия, упражняване на младежко гражданско участие – форми на участие, добрволчество и добротворчество“ проведено на 26 октомври 2023 г.

Тренинг 2 на тема „НА ТЕРЕН: публични политики – форми, същност и съдържание, роля на гражданското общество и инструменти за въздействие при изработване и провеждане на политики, вкл. и секторни, от обществен интерес“ проведено на 16 ноември 2023 г.

Тренинг 3 на тема „В действие: реализиране на младежки проектни инициативи, проектна логика, намиране на финансиране, привличане на съмишленици“ проведено на 29 ноември 2023 г.

Тренинг 4 на тема „В работа среда: провеждане на застъпническа кампания, изготвяне на програма и план на застъпническа кампания“ проведено на 07 декември 2023 г.