Новини

Представяне на проекта

Откриваща пресконференция

Стартираща пресконференция

Обучение 1

Тренинг 1

Обучение 2

Тренинг 2

Обучение 3

Тренинг 3

Обучение 4

Тренинг 4

Кампанийно събитие 1

Кампанийно събитие 2

Клуб Младежи за граждански инициативи

Заключителна пресконференция