Клуб Младежи за граждански инициативи

Покана за представяне на Клуб Младежи за граждански инициативи

Сдружение „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ отправя покана към млади хора, жители на община Свищов, на възраст между 15 и 29 години за участие в събитие за представяне на целите и създаване на неформален орган Клуб Младежи за граждански инициативи. Идеята е Клубът да мобилизира младежкия потенциал и енергия и да продължи да активизира младите хора на територията на община Свищов за гражданско участие в обществения живот.

Събитието е част от Дейност 6 на проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, Договор 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г.

Събитието ще се проведе на 22 февруари 2024 г. (четвъртък) от 14:30 в хибриден формат – в Зара „Ректорат“ при СА „Д. А. Ценов“ и онлайн – https://bbb.uni-svishtov.bg/b/ktp-4p4-tzp

ПОКАНА