Обучение 4

Покана за обучение на тема: тема „Провеждане на застъпническа кампания. Изготвяне на програма и план на застъпническа кампания“.

Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ кани за участие младежи от община Свищов на възраст от 15 до 29 години в обучение на тема „Провеждане на застъпническа кампания. Изготвяне на програма и план на застъпническа кампания“.

Обучението е част от дейностите по проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, договор 25-00-71 от 25.07.2023 и ще се проведе на 13 декември 2023 г. в зала „Ректорат“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, с начален час 14,00. Регистрацията е с начален час 13,45.

Повече за съдържанието, включените теми и практически занятия може да намерите в програмата на обучението.

Програма