Откриваща пресконференция

Пресконференция за запознаване на широката общественост с проекта

Сдружение „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ отправя покана към широката общественост за участие в организираната по проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, Договор 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г. пресконференция.

Събитието ще се проведе на 14 септември 2023 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в комплекс „Фолклорен извор“ в с. Царевец, община Свищов.