Тренинг 4

Покана за тренинг на тема: „В работа среда: провеждане на застъпническа кампания, изготвяне на програма и план на застъпническа кампания“.

Сдружение „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ отправя покана към млади хора, жители на община Свищов, на възраст между 15 и 29 години за участие в тренинг на тема: „В работа среда: провеждане на застъпническа кампания, изготвяне на програма и план на застъпническа кампания“.

Тренингът е част от дейностите по проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, Договор 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г.

Тренингът ще се проведе на 07 декември 2023 г. от 14:00 часа в зала „Ректорат“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Начало на регистрацията 13:45 часа.

Програма